چشم با نگاهی به طب اسلامی - شفاسنتر

چشم و روش تقویت آن بر مبنای طب اسلامی و سنتی

سوال

برای تقویت بینایی چه باید کرد؟

 جواب

الف : بر مبنای طب روایی

۱- پیامبرص :؛ هرکس پیوسته به قرآن نگاه کند و ٬ تا زنده است ٬ از بهره بینایی برخوردار میشود. و یا امام صادق ع هرکس قران را از رو بخواند ار بینایی برخوردار میشود و از گناهان والدینش کاسته میشود هرچند کافرباشد .

۲- امام علی ع : اگر کسی از شما چشمانش ناراحت بود ٬ آیت الکرسی ب

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن