????? دیابت حاملگی

از نوشابه، قندهای شیمیائی، میوۀ موز پرهیز شود.

درمان:

۱٫ خورش بامیه ۲٫ آلو بخارا ۳٫ آلوچه ۴٫ تمر هندی بی‌نمک ۵٫ زغال اخته ۶٫ در ماه آخر حاملگی روزی نیم ساعت راه بروید

????

یبوست حاملگی

۱- در ۲۴ ساعت، ۴ الی ۶ لیوان آب سرد عادی بنوشید ۲- شربت انجیر (اگر دیابت دارید با شیرۀ توت شیرین کنید و اگر دیابت ندارید با قند شیرین ک