حجامت بارداری - شفاسنتر

بارداری و حجامت بر مبنای طب سنتی

#حجامت-بارداری

 ✍✍ نسخه دستورالعمل زمان حجامت برای زنان باردار؛ 

? اگر ۵ ماه از زمان حمل گذشت ، بعد از آن حجامت عام زن باردار بسیار مفید است .

? که این حجامت مانع از بالا رفتن فشار خون و خفه شدن بچه می شود .

? نکته مهم : لازم به ذکر است که حجامتِ تر ( یعنی خونگیری ) در زنان باردار در صورت لزوم و با درنظر گرفتن مواردی چون کم خونی و سا?

بارداری و مضرات مصرف داروهای گیاهی مسهل و ملین و ممنوعیت حجامت و فصد

⚠️در دوران #بارداری، #فصد و #حجامت و نیز دادن داروهای مسهل قوی ممنوع است.مخصوصا این ممنوعیت در ۴ ماه اول و بعد از ماه هفتم بارداری جدی تر و شدیدتر است.

(خلاصه الحکمه جلد٢ ص ٩٢٩)

? @persianmedicine ?