حجامت و محل حجامت - شفاسنتر

حجامت از منظر طب سنتی چیست

حجامت

شاید تا به حال از زبان پدر یا مادر بزرگ هایتان شنیده باشید که در زمان های گذشته در فصل بهار ، افراد خانواده از کوچک گرفته تا کهنسال باید خود را برای حجامت آماده می کردند . فردی به خانه شان می رفت و هاله هایی کبود رنگ با چند خراش ناشی از تیغ بر روی بدنشان به یادگار جا می گذاشت. شاید برای کوچک ترها خاطره خوشی نداشت اما بزرگترها ب?

حجامت و شروط ویژه و شرایط نامناسب برای انجام حجامت برمبنای طب های اسلامی و سنتی

?نامناسب ترین و نامساعدترین اوقات حجامت از نظر طب اسلامی :

❌طبق احادیث ؛ صبح روز جمعه ،ساعتی نامشخص است که حجامت در آن لحظه بسیار زیان آور است.

❌حجامت در صبح روز چهارشنبه زیان آور است.

❌حجامت در فصل زمستان خصوصا در ماه دی کمترین اثر درمانی را خواهد داشت.

❌افراد بلغمی مزاج – افراد با معده بلغمی -افرادی که سیستم گوارش ضعیفی د