حصبه - شفاسنتر

تب حصبه با نگاهی به طب سنتی چیست

⛔⛔⛔⛔⛔⛔

تب حصبه،  با نگاهی به طب سنتی چیست

یک عفونت باکتریایی دستگاه گوارش و جریان خون است که اغلب ناشی از باکتری سالمونلا تیفی بوجود می آید.هنگامی که باکتری ها از طریق مواد غذایی آلوده، نوشیدنی یا آب آلوده وارد بدن آنها  می شود از طریق روده ها به جریان خون وارد می شود. این باکتری از طریق خون به خود گره های لنفاوی، کبد، طحال، کی?

زنیان از نظر طب سنتی جه نوع گیاهی است

سوال 

 مصرف پودر زنیان برای خانمی که بچه شیر میدهد خوب است یا خیر؟

زنیان که به نام های اسپرکه -خردو-نانخواه-اموس-زنیان-انجتر-اخیلوس-اجواس و نینا نیز نامیده میشود ؛ دارای طبع گرم و خشک است.

موارد استفاده :

زنیان دارای خاصیت قابض-محرک -ضد انگل-ضد نفخ-افزایش دهنده شیر مادر -زیاد کننده ادرار -ضد درد و خلط آور می باشد .

همچنین از آن در موا