? #حلیم بهترین غذا برای افطار روزه‌داران?

?روزه داران سعی کنند از غذاهای دیر هضم مانند #حلیم که دارای کربوهیدارت‌های مرکب و منبع بسیار مناسب پروتئین بوده استفاده کنند.

?همچنین از خرما، مغز بادام و موز که منبع عالی منیزیوم و پتاسیم است مصرف کنند تا کمتر گرسنه شوند.

?سنگ کلیه ممکن است در افرادی که آب کم می‌نوشند، ایجاد شود