حنظل - شفاسنتر

حنظل داروی سمی برای آرتروز و دیابت و دیسک بلغمی و سیاتیک بلغمی

♦️♦️ #حنظل : ♦️♦️

✅یک #مسهل بسیار قوی است.

✅بطوری که اگر مقدار مصرف آن را بالا ببریم از روده خون دفع می شود.
?موارد مصرف: ?

✅برای #دیابت مفید است.

✅درمان کسانی که #آرتروز دارند و پاهای آنها هم خیلی سرد❄️ است.

✅درمان #سیاتیک و #دیسک :
کسی که دیسک بلغمی خیلی قوی دارد و یا سیاتیک بلغمی دارد و از راه هایی مثل #قی_کردن (بخاطر اینکه ب?


حنظل محاسن و معایب آن از منظر طب سنتی چیست

حنظل مسهل سودا و مسهل بلغم و گشاینده عروق را با نگاهی به طب سنتی بهتر بشناسیم 

حنظل چیست !

میوه گیاهى است به قدر هندوانه ای بسیار کوچک و در نهایت تلخى، بوته اش شبیه به بوته هنداونه و برگش از آن کوچک تر و سبز است. قسمت داخلی زرد آن بد و آنچه در بوته، منحصر به یکى باشد، از جمله سموم است. شحم آن مادامى که در پوست باشد، قوتش تا چهار سال با?

حنظل گیاهی ضد سودا و بلغم و باز کننده عروق بسته بر مبنای طب سنتی

#حنظل

حنظل ثمره گیاهی است به قدر هندوانه کوچک ? و در نهایت تلخی? که پوست و پیه آن مورد استعمال است.
? مسهل سودا و بلغم غلیظ، مفتح افواه عروق، مسقط جنین و قاتل آن، جاذب اخلاط از عمق بدن و جهت فالج و امراض بارده دماغی و اعضای عصبانی و عرق النساء و مفاصل و نزلات مزمنه غلیظ چشم و سینه و…مفید است.

? منبع: دورنمایی از طب اسلامی، آیت ال?


حنظل یا هندوانه ابوجهل با نگاهی به طب سنتی چیست

به عربی کسب به شیرازی کوشت و به کرمانی خرزهره و هندوانه ابوجهل و به هندی کاپهل نیز نامند؛ ثمر گیاهی است به قدر هندوانه کوچک و نارنج متوسطی و در نهایت تلخی و نر و ماده می‌باشد. نر آن صلب‌تر و کوچک‌تر و ماده آن بزرگ‌تر و رخوتر و بهتر و مستعمل شحم مادۀ آن است که بیرون آن زرد و اندرون آن سفید مایل به زردی و متخلخل(چیزی که اجزای آن به طو

خلط بلغم و روش دفع آن بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️⛔️??????
#دفع_بلغم_مغز از راه های زیر امکان پذیر است
☘ماساژ کف پا با روغن های گرم (مانند روغن زنجبیل ،روغن بادام و …. )
روغن های گرم برای ماساژ در گیاه دارویی شفا موجود است.

☘دوچرخه سواری
☘حنا
☘حنظل (را داخل آب حل کرده و پاها را به مدت ۱۵ دقیقه در ان محلول میگذاریم)
در درمان آلزایمر و MS نفش اساسی دارد.

☘فصد انداممفاصل درد و راهکاردرمانی با تنوع روغن گیاهی و شناسی گیاه حنظل بر مبنای طب سنتی

موضوع : خاصیت روغن و گیاه حنظل برمبنای طب سنتی 

ترکیبی ازروغنهای گرم برای مفاصل درد و بالاخص سنین بالااست

برای دردهای مفاصل و کمر درد ( با بدن مزاج سرد و بالاخص سوداوی ها ) به روش روغن مالی از چه نوع ترکیباتی استفاده کنیم؛:

مخلوط روغن های ( کوسه ماهی + بادام شیرین + بادام تلخ + قولنجان و سورنجان + رازیانه فقط برای خانمها + بادام تلخ +حن

هندوانه ابوجهل و حنطل با نگاهی به طب سنتی چیست

هندوانه ابوجهل یا حنظل مزاج بسیار گرم و برای دیابت سرد مزاجان کار برد موثری دارد

سمی است استفاده مکرر مضراست و استفاده برای گرم مزاج مضراست

این گیاه ضدویروس، ضد میکروب ، ضد سرطان‌، کاهنده شدید قند خون و مسهل و اسهال دهنده است، اما به دلیل اثر سمیتی که در این گیاه وجود دارد، مصرف خودسرانه آن باعث از بین رفتن هوشیاری و در مواردی ح