خاکستری دندان - شفاسنتر

دندانهای رنگی و فرسودگی تدریجی آنهارابا نگاه به طب سنتی درمان کنیم :

علل زردی دندان چیست :

خوردن تغذیه و نوشیدنی گرم و سرد با همدیگر و مختل کردن آنزیم های روده ، مصرف ماهی با تخم مرغ ، خوردن سبزیجات تره و شاهی زیاد بدون مصلحات آنها یعنی سبزی گشنیژ ، خوردن هله و هوله و غذای پی در پی خوردن ، بالارفتن خلط مزمن و کثیف صفرا و تجمع گازهای زردرنگ بدن به سمت بالای بدن ، دندان زرد نتیجه مصرف مداوم نوشابه جات گ