?گل ختمی سفید را نرم بسایید با ماست ترش مخلوط نموده روزی سه مرتبه به پوست بمالید?

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ