خس خس - شفاسنتر

پیاز و خاصیت ذاتی آن برای دردشکم و تنگی نفس و آنتی بیوتیک و زخم و تهوع

بسته سلامت فارس?

پیاز بخورید، دکتر نروید!

فواید درمانی پیاز آن را به جایگزینی طبیعی برای داروهای شیمیایی تبدیل کرده است.

?درد شکم

?تنگی نفس یا خس خس

?سرفه یا گلو درد

?زخم

?تهوع

@Farsna