خس خس - شفاسنتر

پیاز و خاصیت ذاتی آن برای دردشکم و تنگی نفس و آنتی بیوتیک و زخم و تهوع

بسته سلامت فارس?

پیاز بخورید، دکتر نروید!

فواید درمانی پیاز آن را به جایگزینی طبیعی برای داروهای شیمیایی تبدیل کرده است.

?درد شکم

?تنگی نفس یا خس خس

?سرفه یا گلو درد

?زخم

?تهوع

@Farsna

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن