? بسته سلامت فارس ?

 ۸ دلیل بروز خستگی مفرط را بشناسید!

?مصرف ناکافی آب 

کمبود آب حجم خون را کم و غلیظ می کند و عملکرد قلب را کاهش می دهد.

?اختلالات تیروئیدی

این غده مسئول تنظیم متابولیسم و ترشح بعضی هورمون های مهم برای اعمال بدن است.

?سبک زندگی بی تحرک

به کمک تمرینات ورزشی نیروی بدن تنظیم می شود و عملکرد ماهیچه ها و سیستم قلبی عروقی ?