خشک کننده عفونتها - شفاسنتر

اسفند از منظر طب سنتی خوردنش و دودش چه خاصیتی دارد

دود اسفند مگر چه خاصیتی ذاتی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟

الان فصل زمستان یعنی مزاج طبیعت سرد وتر و بلغمی میشود و آدمها مزاج دومشان بلغمی و خانه و کار و خیابان همه بلغمی میشوند 

ما در طب سنتی میگوییم اسفند + کندر + + مقل ارزق +عنبرنسارا( اگردوست داشتید) به نسبت مساوی مخلوط و روزی چندبار در محله سکونت و اشتغال دود داده شود 

انوقت مزاج خانه گرم میشو?

کلیه و راهکارهای رفع عفونت کلیه بر مبنای طب سنتی

???????
?عفونت کلیه و راههای درمان گیاهی

?آب درمانی????
مقدار زیادی آب بنوشید تا از درد کلیه خلاص شوید. نوشیدن آب به مقدار کافی نه تنها از تشکیل سنگ کلیه پیشگیری می کند بلکه سبب دفع سنگ های تشکیل شده در کلیه از طریق مجرای ادرار نیز می شود. آب باعث رقیق شدن ادرار و پیشگیری از رسوب نمک ها و املاح معدنی در کلیه می شود. ام


کندر تقویت مغز و قلب و کبد و رحم و مانع سقط جنین و تقویت قلب جنین و ضد عفونت

✅کندر نیروی قبض و نگه داشتن رحم و بدن را بالا میبردومانع سقط است .

✅تقویت مغز و قلب و کبد میکند درنتیجه از بیماری های مغزی وقلبی و کبدی که طیف بسیار وسیعی از بیماری ها را شامل میشوند جلوگیری میکند.

 ✅عامل تقویت قلب مادر و تشکیل قلب کودک ومانع تولد کودک با قلب سوراخ میشود .

✅به دلیل قوت خشک کنندگی که دارد.مانع عفونت دربارداری ومان?