خشکی استخوان - شفاسنتر

مفاصل و راهکار مقابله با خشکی آن بر مبنای طب سنتی

?پرسش در خصوص خشکی مفاصل? 

?خشکی مفاصل وتقویت استخوانها برای ورزش قهرمانی ???

♻️من عضو تیم ملی یکی ازرشته های رزمی هستم تغذیه من چطور باشه که تو طول تمرین پر فشار بدنم کم نیاره ؟

متاسفانه بدنم گرفتگی شدید براش به وجود میاد بعد از تمرین من مشکل خشکی مفصل دارم بعضیها میگن باید گرمی بخورم .

  پاسخ استاد طالقانی: ??

باسلا?