آهن اطفال - شفاسنتر

خون و کمبود آهن خون برای اطفال با نگاهی به طب سنتی

سوال

?راهکارهای طب سنتی برای کمبود و فقر آهن برای کودکان بالای ده سال

جواب

برگه زردالو بدون تیزاب روزی ۱۴ دانه شش ساعت قبل با اب جوش خیس کن و بعد با مخلوط کن نرمسازی شود و بعد ناهارمیل کند

البته کل خانواده هم‌بخورید برای کمبود آهن + رفع یبوست + رفع خشکی روده + رفع خشکی رحم وواژن خانمها+ نرم سازی گلوی خشن با سرفه خشن و… مفیداست

۲- ش?