یک متخصص زنان در گفتگو با خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران گفت: ضعف و بی حالی در خانم ها علت های متفاوتی دارد که گاهی به بیماری های سیستمی، فقر آهن، بیماری های غدد داخلی مانند تیروئید، بیماری قلبی‌، کلیوی و … طیف وسیعی بیماری ها به خانم ها ضعف و بی حالی دست می دهد.

وی خاطرنشان کرد: ضعف و ?