خلط گرم - شفاسنتر

سردردهای گرم با اخلاط ( دموی گرم و تر یا صفراوی گرم و خشک ) با نگاهی به طب سنتی

سوال

سرخی چشم من را آزار میدهد و همیشه توام با سردرد است

 پاسخ  موضوع جوشهای قرمز در سر یعنی غلبه خلط دموی یعنی غلبه خون گرم وتر یعنی بهترین خون ولکن توام با استرس 

سرخی چشم از علایم دموی ( گرم و تر) + یا غلبه خلط صفراوی ( گرم و خشک ) است 

بایستی خون را از تلاطم آرام کرد

پیشنهاد مالیدن چند قطره سرکه سیب خانگی به پیشانی و شقیقه ها در چن?

مزاج دموی ویا غلبه خلط دموی یعنی گرم وترونوع خواب هایی که این قبیل مزاج می بینند

افرادی که از غلبه خون برخوردارند ؛ معمولاً خواب اشیاء و چیزهای به رنگ سرخ میبینند.

❌ خواب خون و خونریزی میبینند.

❌خواب جنگ، خواب دعوا و خونریزی، میبنند

❌خواب دزدی، چپاول را میبینند

❌خواب قتل و غارت ، تاراج و اختلاس را می بینند .

❌ چنین افرادی بدلیل خوابهای خاصی که دارند بیشتر دچار تبخال شده و در حین خواب و رویا دچار تعریق شدید