خواب و بیخوابی - شفاسنتر

خواب و بیخوابی و راهکار مقابله بر مبنای طب سنتی

??تدارک برای رفع بیخوابی??

??استاد اباذر طالقانی??

☑️✍برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش مقدماتی طب سنتی اسلامی استاد طالقانی?

۱⃣ ?مالیدن روغن بنفشه و کدو و بادام بر سر

۲⃣ ?چکاندن روغن بنفشه و کدو و بادام بر سر

۳⃣ ?حمام آب شیرین نیم گرم

۴⃣ ?تناول حسوهای(سوپ)تر و قلیه(بریان شده)کدو وسلق(چغندر)و آب سیب

۵⃣ ?کثرت خواب

خواب و بیداری بر مبنای طب سنتی

???????خواب و بیداری بر مبنای طب سنتی
?خواب زیاد، دلیل بر سردی و تری مزاج است.
?خواب کم و بیداری زیاد، دلیل بر خشکی و گرمی مزاج است.
?خواب و بیداری معتدل، دلیل بر اعتدال مزاج است.
?اگر در گروه افرادی هستید که ساعت خواب شما بیشتر از حد مجاز یعنی ۸ ساعت است در این صورت در گروه افرادی قرار دارید که دارای مزاج سرد و تر یا سردرفع بیخوابی درفصل گرما و تابستان از منظر طب سنتی

???رفع بیخوابی درفصل گرما و تابستان از منظر طب سنتی
تخم گشنیژ پنج گرم + تخم کاهو پنج گرم + تخم خشخاش پنج گرم
به روش دمنوش صاف کرده با عسل میل کنید یا پودر کرده با نبات میل شود
۲- کاهو عصر هنگام با سکنجبین
۳- اش جو با خرفه
۴- گلاب با بیدمشک
۵- شربت خرفه
۶- شربت آلبالو یا چای آلبالو
۷- مصرف تغذیه های ابکی و دوری ازمصرف تغذیه پختنی
۸- دمن