خون اسیدی - شفاسنتر

قره قورت با نگاهی به طب سنتی و نظر سایر اساتید

??باز اشتباه چرا ؟؟؟؟   قره قوروت نخورید

 قره قوروت را از آب ماست یا همان دوغ می گیرند که پس از جوشیدن و تغلیظ بصورت جامد در می آید.

 مزه ترش قره قوروت بخاطر درصد بسیار بالای اسید لاکتیک آن می باشد. میزان اسید لاکتیک قره قوروت بقدری زیاد است که میتوان گفت خود اسید لاکتیک است !!!!. اسید لاکتیک یک ماده دفعی برای بدن محسوب میشود زیرا خون

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن