خون دادن - شفاسنتر

حجامت یااهدای خون و پاکسازی بدن با نگاهی به طب سنتی

✅حجامت?یا?اهدای خون⁉️

?تفاوت های حجامت با اهدای خون

✅در حجامت حدود ۵۰ سی سی خون گیری میشود،اما در اهدای خون ۴۵۰ سی سی❗️

✅در تحقیقات متعدد و دقیق انجام شده اثرات درمانی حجامت بسیار بیشتر از اهدای خون است.?

✅طبق تحقیقات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خون حجامت به مراتب غلیظ تر و دارای چربی و اوره و ترکیبات زائد بیشتر