خونریری معمولی - شفاسنتر

خونریزی معمولی را با طب سنتی جلوگیری کنیم

چه چیزهایی خون را بند می اورد 

دکتر خیراندیش پاسخ می دهند 

خاکستر پارچه, سوخته مو, پنبه و نمک 

هم بند امدن خونریزی و هم عفونت نکردن نمک استفاده شود.