لطفا مشکل من را دقیق حلش کنیم من متاهل ده سادله از ازدواجم میگذرد گندمی پوست و دارای حرارت و خشکی پوست ویبوست شدیدهفتگی یکبار و ترکیدگی پاشنه پا و بندرت ارضای جنسی شکل میگیرد و خونریزی پریود خیلی بالا و الان تمام بدن من پراز کهیر شده و میترسم و فست فودها را عاشق شان هستم و نمیتوانم نوشابه نخورم چون اشتهایم بازنمیشه و دهانم ت