✅ انار خون ساز است. آب انار و ربع انار را در انواع کوکو استفاده کنید

✅ رب انار را در پخت غذا استفاده کنید

✅ یک لیوان آب انار بسته بندی را در یکی دو لیوان آب قاطعی نمایید مصرف شود

✅ ترکیب برنج و حبوبات ( عدس ، لوبیا ، نخود ) یا سیب زمینی خون ساز است مثل برنج عدس

✅ بعد از دم کشیدن برنج ، سیب زمینی پخته را در برنج ل