داءالصدف - شفاسنتر

تاجریزی گیاه و یا عرق و یا دمنوش آن برمبنای طب سنتی

عرق تاجریزی رافع لختگی خون است

عرق تاجریزی برطرف کننده جوش است

عرق تاجریزی درمان کننده سودا است

عرق تاجریزی درمان کننده اگزما و ناراحتی های پوستی است

عرق تاجریزی مفید برای پسوریازیس یا بیماری صدفی است

عرق تاجریزی ضد اسپاسم بوده و درد های عصبی را تسکین می دهد

عرق تاجریزی برای معده درد مفید است

طبیعت عرق تاجریزی سرد و خشک است

?ت

گوشت گاو و گوساله و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

?ابوعلی سینا ۴۰ بیماری مهلک را به مصرف گوشت گاو و گوساله مرتبط می دانست ، که مهمترین آنها شامل موارد زیر است :

❌ مالیخولیا

❌غلظت خون

❌جنون مغزی(بیماریMS)

❌واریس در اندامها

❌بواسیر یا هموریید

❌ جذام

❌سرطان یا تومورها

❌قوبا یا پسوریازیس (داءالصدف)

❌خنازیر یا کیست های زیر پوستی(لیپوم ها)

✳️تدوین : استاد حمزه سام دلیری محقق و مد?