دمنوش سنبل طیب - شفاسنتر

سنبل الطیب یا علف گربه بر مبنای طب سنتی

️دمنوش #سنبل الطیب ( علف گربه ) 

 ?طبیعت: گرم و خشک?خواص و کاربرد درمانی:

گیاهی مشهور برای درمان صرع و تشنج. درمان اختلالات عصبی. درمان ناراحتی های قلبی با ریشه عصبی. درمان خستگی و نشاط آور. درمان تهوع. درمان نفخ و گاز شکم. درمان انگل های روده ای. باز کننده انسداد و گرفتگی های دماغی. بازکننده انسداد کبد. درمان آسم. کاهش و درمان درد