دمنوش مرزه - شفاسنتر

مرزه . شربت مرزه برای کاهش تبهای بلغمی و نفخ های شدید و آروغ های ترش

شربتهای دارویی شفا بخش – شربت مرزه?

?این شربت برای کاهش تبهای بلغمی و نفخهای شدید و آروغهای ترش مفید است.

مرزه، زنیان، گل سرخ، پونه وگشنیز خشک – از هریک ۱۰گرم – و مویز بدون هسته ۲۰ دانه مجموع را در ۷۵۰ گرم آب بجوشانند تا ثلث آن بماند سپس آن را صاف کرده ودرمواقع لزوم مصرف کنید مقدار خوراک هر بار ۱۰۰گرم است که باید گرم شود وسپس خورده

مرزه شناسی بر مبنای طب سنتی

??کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
#مرزه

اگر سیر نمی خورید ” مرزه ” مصرف کنید

این گیاه ضدعفونی کننده قوی است  و از تبخال جلوگیری می کند .

?? @sinohehsamdaliri