دندان نوزاد - شفاسنتر

نوزادان و تقویت مویشان و جایگزینی قطره آهن و دندان درآوردن اطفال

?سوال۱:برای رشد و تقویت موی نوزاد شش ماهم چی توصیه میفرمایین؟

?سوال ۲:برای قطره آهنی که تو درمانگاه ها به نوزادای بالای شش ماه میدن عطاریهاجایگزین دارن؟ من اصلا نمیخواهم به بچه ام قطره شیمیایی بدهم .

برای راحت دندان درآوردن ودندان خوب نوزادان در طب سنتی چه کارهایی باید انجام بدیم؟ خیلی ممنون از شما.

 جواب

?سلام مالیدن روغن زی