دیابت پیران - شفاسنتر

گوارش تنبل در کهنسالان با دیابت بالا و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

پرسش پاسخ

استاد مادرم ۷۰ ساله با مزاج بلغمی و دیابت بالای ۲۰۰ بعد صبحانه است خواهش میکنم با طب سنتی چطوری اورا سالمسازیش کنیم

جواب

موضوع روش مقابله با شرح بالینی مادر برمبنای طب سنتی?
منتظربمانید

۱- سن ایشان ۷۰ سال است یعنی مزاج پایه و جبلی او بلغم یعنی اندام + استخوان + کل گوارش + مجاری ادراری ووازینال همه سرد و تر هستند
یعنی سست?