دیابت حاملگی - شفاسنتر

بارداری و ناباروری سیر مراحل تکوینی جنین از منظر طب سنتی چیست

استاد علی مهربانی: برگه درمان ناباروری۱

بیان نظریه استاد آیت الله علّامه سیّد حسن ضیائی در درمان ناباروری اگرچه اکنون ۶۰ مرکز ناباروری در ایران است و ایران قُطبِ نمونه در درمان‌های نوین ناباروری در خاورمیانه می‌باشد امّا در سالهای اخیر میزان ناباروری در ایران زیاد شده و ضریب ناباروری در آقایان بیشتر از زنان شده است.

علل ایجا?

دیابت ( خون و قند خون )و دیابت حاملگی را مفصل با نگاهی به طب سنتی مدیریت پیشگیری کنیم

سوال :

دیابت نتیجه ( شیرینی زیاد خوردن + ترشی زیاد خوردن + شوری زیاد خوردن ) است

دیابت و قند خون با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

بیماریهای:قندخون(دیابت نوع۱و۲)،درمان دیابت حاملگی

بیان نظریّۀ استادعلّامه آیت ا… سیدحسن ضیائی دردرمان آنها:

?مواردیکه بایدپرهیزشود:

۱- اسانسهای شیمیایی وموادقندی شیمیایی نخورید.

۲- نان سفید ،کیک وبی

دیابت و قند خون با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

بیماریهای:قندخون(دیابت نوع۱و۲)،درمان دیابت حاملگی

بیان نظریّۀ استادعلّامه آیت ا… سیدحسن ضیائی دردرمان آنها:

?مواردیکه بایدپرهیزشود:

۱- اسانسهای شیمیایی وموادقندی شیمیایی نخورید.

۲- نان سفید

،کیک وبیسکویت سفید،نان ساندویچی،برنج سفیدنخورید(لذانان بایدتنوری وبرشته وبه همراه سبوسش باشد؛برنج وماکارانی وکوکوسیب زمینی رانیزب