دیابت عصبی - شفاسنتر

خون و دیابت عصبی و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

سوال

استاد مهربانی فردی حدود ۶۰ ساله قند خون ناشتا ۱۴۳ و قندخون ۲۴۶ بعد صبحانه طی یک ماه شده با مصرف عرق بوقناق روزی یک لیوان و عرق شنبلیله روزی یک لیوان و عرق ترکیبی قند جناب دکتر روازاده و یا عرق گیاه کلپوره روزی یک لیوان کاهش قند خون ندارد نظر شما برای کاهش قند خون چیست

ضمنا ازمایش تری گلیسرید ۶۰ و آزمایش کلسترول۱۳۵ است

اکنون ن?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن