تنظیم آنزیم‌های کبد با خوردن سحری 

?روزه‌داران نباید روی غذا آب بنوشند؛ یکی از عوامل ایجاد دیابت خوردن آب بعد از غذا است زیرا آب سبب می‌شود مواد قندی خیلی سریع حل و جذب بدن شوند.

?غذای سحری باعث تنظیم آنزیم‌های کبد می‌شود.

?برای ازبین بردن عطش بهتر است هنگام افطار یا سحر، یک لیوان شربت سرکه شیره نوشید.

?برای ک