دیگ زودپز - شفاسنتر

طبخ غذا در دیگ زود پز و عوارض آن با کمخونی و انسداد طحال و ریزش مو و تومورمغز

?غذای بی ارزش یا تفاله بی خاصیت در دیگ زود پز:

⛔تهیه و طبخ غذا در ظروف زودپز باعث از بین رفتن ساختار مولکولی اسیدهای چرب مفید و نیز دناتوره شدن پروتیین های موجود در مواد غذایی میشود.

? مواد غذایی مفید، در اثر درجه حرارت بالا و فشار موجود در ظروف زود پز کاملا از بین رفته و هیچگونه خاصیت مغذی ندارد.و فقط “تفاله ای بی ارزش “مح?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن