راشیتسم - شفاسنتر

زندگی آپارتمانی و آلودگی هوا و مضراتش بر استخوان کودکان

ردپای آلودگی در استخوان کودکان تهرانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید:

?طبق آمار ۳۰ درصد از کودکان تهرانی به علت آلودگی هوا و زندگی آپارتمانی به راشیتیسم مبتلا هستند.

?با توجه به اینکه مواد لبنی منبع بسیار خوبی برای تأمین کلسیم، فسفر، منیزیم و روی هستند باید از دامداران حمایت‌های لازم انجام شود تا بتوانند تولید ?