درمان بد بویی رحم از نظر علمای طب سنتی؛

۱⃣ شیاف واژینال پودر #گل #محمدی یا آبزن گل محمدی.

۲⃣ روغن #زیتون ۱ واحد + آب بولاغ اوتی (علف چشمه) تازه ۲ واحد:

آرام جوشانیده تا تنها روغن بماند سپس روغن را شب ها با سرنگ تزریق واژینال سازید به مدت ۳ تا ۵ شب و حتی المقدور در این زمان مجامعت نداشته باشید.

۳⃣ دم نوش و خوردن ب?