رحم تنگ - شفاسنتر

جنین و باروری و سقط جنین و راهکار حفظ جنین برمبنای طب اسلامی و سنتی

#سقط_جنین

آیت الله تبریزیان

قرص خون مفید است، البته درمانی قطعی و موثر و تجربه شده، استفاده از فرفیون است. فرفیون صمغی سمی است. لذا باید مراقب باشند. اندازه یک عدس سه شب پشت سر هم بخورند. چنان دهانه رحم را می بندد که دیگر دچار سقط جنین نمی شود.

در روایت از امام صادق: روغن کوهان شتر به کمر بمالد جلوی سقط جنین را می گیرد. این روش بهتر اس?

حافظه را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

استاد من میخواستم پودرشده ی سعدکوفی وکندر خوراکی وزعفران راباعسل قاطی کنم برا تقویت حافظه مقدار دقیق رونمیدونم

میشه شما راهنمایی بفرمایید؟

و ناشتا باید خوردیانه بعدصبحانه؟

پاسخ

?? سعد کوفی ۵ گرم + کندر۵ گرم پودرشود+ زعفران یک گرم + عسل دوقاشق / اگرناشتا بخوری عالیست اما همه مزاجشان گرم و خشک هستند تشنگی دارد و بلغم سوداوی را

فیبروم رحم را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

✅درمان #فیبروم رحم 

?مازو، جفت بلوط، پوست انار هر سه را پودر کرده با مقدار کمی سرکه در اب بریزید و آبزن کنید و در تشت بنشینید

?به غیر از فیبروم، رحم را به قدری تنگ میکند که انگار دختر باکره است.?

و عفونت ها رو نیز از بین میبرد.

این مواد مشکل ایشان را حل خواهد کرد

بجای آب برای شستشو از جوشانده صاف شده گل ختمی یا گل بنفشه یا بومادران خود