رحم سوداوی - شفاسنتر

رحم و یا واژینال و بیماریهای متعلق به رحم بانوان و دختران و روشهای امداد رسانی بر مبنای طب سنتی

???
رحم و یا واژینال و بیماریهای متعلق به رحم  بانوان و دختران و روشهای امداد رسانی بر مبنای طب سنتی
۱- مزاج اناتومی رحم ( یعنی مهندسی رحم ) ، سرد و تر یعنی بلغمی است ، پس باید به روش تغذیه اصلاحات مستمر  و معقولانه ای اجرا شود.
۲- بانوان متاهل بعدازنزدیکی ( تخلیه ادرار و غسل کردن ) وقتی ازحمام خارج میشود حتما عسلاب عسلاب عسلاب میل


پریودهای با غلبه خلط سوداوی وسخت و دردناک با غلظت خون و راهکارهای درمانی

پرسش:

استاد من متاهل سی و پنج ساله ، همیشه پریود میشدم ، همراه با لخته خون بود ولی اینبار فرق میکنه و دل درد شدید دارم و وقتی دردهام آروم میشه ،لخته های خون سیاه دفع میشه.قبلا فرموده بودید که خون لخته از سوداس ، آیا الان سودا شدیدتر و بیشتر شده که لخته ها سیاه شده اند ،یا مشکل دیگه ای است؟؟؟

 جواب

بله علایم سوداوی شدن رحم است یعنی غ