ادرار شتر - شفاسنتر

ادرار شتر و خاصیت دارویی آن بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

???????
استفاده دوایی از ادرار شتر

✅روایاتی درباره استفاده دارویی از ادرار شتر وارد شده که خوردن آن را برای درمان و معالجه تجویز نموده است، به عنوان نمونه:

۱⃣عنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ یُصِیبُنِی رَبْوٌ شَدِیدٌ إِذَا مَشَیْتُ حَتَّى لَرُبَّمَا جَ?


شیر و ادرار شتر داروی آسم و دوغ شترضد دیابت ویا دوغ شتر ضد سرطان و پوکی استخوان

شتر خیلی اسرار دارد

✍ادرار شتر? و شیر شتر? بهترین داروی آسم است.

✍دوغِ شتر ضدِ دیابت است و حتی دیابت را درمان می کند و همچنین ?ضدسرطان و ضد پوکی استخوان است.

دکتر بنی هاشمی

@eslamteb

گوشت و ادرار و چربی و روغن شتر و خاصیت آنها بر مبنای طب سنتی

?گوشت شتر: 

شتر چون حیوان سخت‌کوشی است و در شرایط سخت آب و هوائی روزگار می‌گذراند و ساختار بدنی او با شرایط سخت آب و هوائی، تشنگی و … وفق پیدا نموده به همین جهت مصرف گوشت آن حسب رابط آکل (خورنده) و مأکول (خورده شده) روی انسان اثر مثبتی می‌گذارد و مایه سخت‌کوشی و مقاومت جسم و روح انسان می‌گردد.

?گوشت شتر بالاخص برای افراد سرد ?