رژیم ها - شفاسنتر

آداب غذاخوری و پرخوری و کم غذا خوری از منظر طب سنتی چیست

دلایل دست کشیدن از غذا قبل از سیر شدن با نگاه طب سنتی

تغذیه برای چهار مزاج (بلغمی و دموی و صفراوی و دموی )از منطر طب سنتی چیست

بالاخره طب سنتی برای تغذیه سالم هر

مزاج دموی گرم و تر 

مزاج صفراوی گرم و خشک 

مزاج بلغمی سرد و تر 

مزاج سوداوی سرد و خشک 

چه دستورالعملی دارد ❗❗❗

????????

الف) غذاهای مناسب طبع صفرا:

غذاهای با طبع سرد و تر برای افراد صفراوی مناسب است، به شرطی که اصل متعادل سازی با مصلحات، رعایت شود.

بطور مثال؛ اگر ماده غذایی دارای طبع گرم توسط فرد صف?

رژیم غذایی برمبنای طب سنتی

?توصیه ها وتدابیر ابوعلی سینا?

??رژیم غذایی?

✅?با نگاهی به طب سنتی و تطبیق آن با علوم امروزی در می‌یابیم که حکمای پیشین با چه ظرافت، دقت و حساسیتی به مواردی که ما امروزه به ‌عنوان اصول تغذیه صحیح آنها را می‌شناسیم اشاره نموده‌اند که این مسأله، مهر تأییدی بر دانش و فراست آنها در سالیان دور است.

✅?امروزه به کرات به اهمی?

طول عمر صدساله و رازهای آن بر مبنای طب سنتی

?رازطول عمر بیش ازصد سال?

?دکتر سید محمد موسوی? 

?✍هر ۶ ماه یک بار در فصل بهار و پائیز اجرای منضج و مسهل مناسب مزاج حاکم بر شخص به صورت گرفتن رژیم غذایی و دارویی ۱۵ روزه و مصرف منضج‌های خنک و سرد برای گرم‌ مزاجان و منضج‌های گرم برای سردمزاجان از صبح تا ظهر براساس نوع مزاج حاکم بر شخص و درجه و شدّت سوء مزاج تنظیم وانجام شود.