‌?رگ به رگ شدن?

?دکتر حسین روازاده?

✅✍مالیدن روغن زیتون به محل درد و بعد از نیم ساعت به حمام رفته و در زیر اب گرم به مدت پنج دقیقه ماساژ داده شود.

✅✍مصرف هویج پخته(اگر زردک باشد بهتر است)باروغن زیتون.

✅✍پرهیز از سردیجات و ماست و ماهی و مواد غذایی بلغم زا و ترشیجات غیر ابلیمو و ابغوره??