رنگ پوست - شفاسنتر

پوست شناسی و رنگهای پوست بر مبنای طب سنتی

?????

?علل بد رنگی و لک های پوستی?

?در علم ایرانی علل مختلفی به عنوان اسباب بدرنگی پوست (فسادلون) و لک های پوستی بیان شده است که برخی از آنها از این قرار است?
?ممکن است خلطی از اخلاط یا ماده نامناسب خاصی در کل بدن زیاد شود و همراه خون به پوست بیاید مثلا تولید #سودای زیاد باعث #تیرگی پوست و تولید #صفرای زیاد باعث #زردی پوست

پوست و رنگهای آن و مزاج شناسی پوست بر مبنای طب سنتی

❤️?رابطه رنگ پوست بامزاج?❤️?دکتر حسین خیراندیش?

✅✍رنگ پوست بدن ?

  ۱?‍?سفیدی پوست بدن?

نشان کم خونی و مزاج، کمی مایل به سردی می باشد.

۲?‍?رنگ گچی⚪️ 

سردی و تری(بلغم) را می رساند.

۳⃣?زردی پوست ?‍?

نشانه صفرا (گرمی وخشکی) است.

 ۴?‍?رنگ زرد کمی مایل به قرمزی? 

نشانه وجود خون غیر طبیعی در بدن است.

 ۵