رنگ سفره - شفاسنتر

رنگ های سفره و غذا برای اشتهای کودکان بر مبنای طب سنتی

?تأثیر رنگ سفره و غذا بر اشتها – بخش سوم?

 ?چگونه رنگ ها بر اشتهای کودک تاثیر می گذارند؟

کودکان بسیاری هستند که مشکل خوردن غذا دارند و به اصطلاح بد غذا هستند. یکی از راه حل هایی که برای این موضوع وجود دارد ، تزئین کردن غذاست ، با تزئین غذا با رنگ های مختلف می توان کودک را برای خوردن غذا تشویق کرد. هر یک از رنگ ها خاصیت هایی دارند