آب دماغ - شفاسنتر

پاکسازی بدن را در قرن ۲۱ با نگاهی به طب سنتی چیست

??????

درقرن ۲۱ که تغذیه ما درکنارفیلم کیمیا و استرسها+ تغذیه چشم و گوش ما توام با آلودگی صوتی و تصویری + گوارش ما با فست فودها و مواد رنگی آغشته است + استحمام ما بدون مقدمه سازی است

??پس دربدن من و شما بالای یک کیلو سموم مهاجر و بادهای سمی فعال است و‌روده ها پراز اخلاط کثیف و آب دماغ قورت داده است

???

حالا چکارکنیم 

پاکسازی بدن با شربتها