رنگ سیاه - شفاسنتر

رنگ ها در لباس ، دکوراسیون ، تغذیه ها و زندگی از منظر طب اسلامی وسنتی چه پیامی دارند :

رنگ آبی

رسول خدا ص : خداوند می فرماید من شرم می کنم از دستی که به سوی من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فیروزه ای باشد آن را ناامید برنگردانم .

امام صادق ع : فکر کن در رنگ آسمان و آنچه در آن است از حسن تدبیر . زیرا این رنگ چشمها را تقویت می کند و چشمان آسیب دیده به رنگ آبی نگاه کنند و یا نگاه کردن در آب برای چشم درمان گری دارد .

امام صا