?علائمی که نشان می‌دهد دیگر نباید موهایتان را رنگ کنید

?موهای خشک

?موهای شکننده

?خارش سر

?ریزش شدید

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ