رنگ های سرطانی - شفاسنتر

رنگ های خوراکی در تغذیه و تزیینات خوراکی و نوشیدنی ها عامل بیش فعالی

?رنگ‌های خوراکی که کودکان را بیش‌فعال می‌کند?

?یک کارشناس آزمایشگاه کنترل سازمان غذا و دارو گفت: محققان اثر خوراکی‌ها با رنگ مصنوعی را با اثر حذف این خوراکی‌ها مقایسه کردند و نتیجه‌گیری آنها این بود که وقتی کودکان مواد خوراکی با رنگ مصنوعی می‌نوشند، بیشتر احتمال دارد که «بیش‌فعال» شوند.

?به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم

رنگ های سرطان زا در تغذیه ها با نگاهی به طب سنتی چیست

خطرات سرطانی رنگها و مهمترین دلایل استفاده از رنگ در موادغذایی عبارتند از:

 جانشین‌کردن موادرنگی به‌جای رنگدانه‌های موجود در ماده‌ی غذایی که طی فرآیند حرارتی تجزیه و تخریب می‌گردند.

ایجاد یکنواختی رنگ در تمام مراحل تولید غذا

افزایش رنگ به محصولات فاقد رنگ طبیعی به‌منظور افزایش جذابیت

افزایش رنگ به ماده‌ی غذایی به‌منظور ?