روزه درمانی - شفاسنتر

روزه داری درمانگر سرطان ها و پاکسازی کامل بدن از مواد زائد با نگاهی به طب اسلامی

روزه داری و سلامت

هواالشافی

 پاکسازی سلول‌های بدن با روزه داری/ استفاده از روزه درمانی در طب نوین

تهران – ایرنا – محقق طب سنتی و اسلامی گفت: سلول‌های بدن، سامانه‌های هوشمندی هستند که هنگام گرسنگی، مواد زائد و رسوبات سلولی را تجزیه کرده و از آن، انرژی تولید می‌کنند و بعد از یک ماه روزه داری، تمام سلول‌های بدن پاکسازی می‌?

روزه داری و ورم معده بر مبنای طب سنتی

????????
روزه داری و درمان ورم معده

هوالشافی

اکثر مردم فکر می‌کنند گرفتن روزه برای معده آنها ضرر دارد، حال آنکه اگر بدانند که ریشه اکثر ورم معده در فراوان  خوردن آب سرد می‌باشد، متوجّه خواهند شد که روزه داری شامل امساک از خوردن و آشامیدن، نه تنها برای ورم معده ضرری ندارد بلکه انجام این فریضه به علّت ایجاد تشنگی، زمینه