روغن الاغ - شفاسنتر

الاغ و روغن الاغ و شیر الاغ و عنبر نسارا الاغ و خاصیت گسترده آن

?ایجاد نخستین مرکز پرورش الاغ در استان یزد?

?یک بانوی اشکذری با استفاده از وام خوداشتغالی کمیته امداد و ایجاد یک مزرعه پرورش الاغ، زمینه اشتغال ۳ نفر را در روستای تقوّیه بخش خضرآباد این شهرستان استان یزد فراهم آورد.

?به گزارش یزدآوا، با توجه به خواص دارویی و صنعتی برخی فرآورده های قابل استحصال از الاغ، پرورش این حیوان در کش