روغن شونیز - شفاسنتر

موهای سفید را بر مبنای طب سنتی سیاه رنگ کنیم

?درمان سفیدی مو، دکترروازاده? 

✳برای اینکه موهای سر، زود سفید نشوند و همچین موهایی که سفید شده ،

سیاه بشن ۲تا کارمیتونیم انجام بدیم: 

روغن شونیز یا روغن سیاهدانه اصل را هفته ای یکی دوبار قبل از حمام چندساعت به موها بزنید.

هلیله سیاه را پودر کنید و با گلاب مخلوط کنید و به شکل خیر دربیاورید ، بعد اونها را به شکل نخود دربیاوری?