آب دهان - شفاسنتر

آب دهان و ریزش آن با نگاهی به طب سنتی چیست

???موضوع ریزش اب دهان 

علل و عوامل 

۱- سردی مغز و درد درناحیه پشت سر

۲- سردشدن گوارش و ترشیدگی و سکسکه و آروغ ترش در( معده و روده بزرگ و کوچک )

۳- بیماری سینوسها و نزله سرد

۴- انگل داشتن درگوارش و دورناف و مقعد که بعضی مواقع با مورمورهمراه است

۵- فلج صورت و کم کاری غده های بزاقی دهان

۶- مسمومیت و بالارفتن سموم بدن

۷- بزرگی لوزه سوم

۸- عدم ر