روغن هندوانه ابوجهل - شفاسنتر

دندان درد و راهکار مقابله بر مبنای طب اسلامی با روغن حنظل

???#دندان_درد

تسکین درد دندان با روغن حنظل:

✍ برای تسکین درد دندان روغن حنظل (هندوانه ابوجهل) را در سمتی که دندان درد میکند یک الی دوقطره روزانه بچکانید سریعا تسکین میابد..‌.
? آیت الله تبریزیان
? @tebshia20?✅مفاصل درد و راهکاردرمانی با تنوع روغن گیاهی و شناسی گیاه حنظل بر مبنای طب سنتی

موضوع : خاصیت روغن و گیاه حنظل برمبنای طب سنتی 

ترکیبی ازروغنهای گرم برای مفاصل درد و بالاخص سنین بالااست

برای دردهای مفاصل و کمر درد ( با بدن مزاج سرد و بالاخص سوداوی ها ) به روش روغن مالی از چه نوع ترکیباتی استفاده کنیم؛:

مخلوط روغن های ( کوسه ماهی + بادام شیرین + بادام تلخ + قولنجان و سورنجان + رازیانه فقط برای خانمها + بادام تلخ +حن

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن