ازدواج و ناتوانی های جنسی در زنان - شفاسنتر

دختر ازدواج کرده و سرد بودن مزاجش برای ملاعبه با نگاهی به طب اسلامی و سنتی

پرسش

استاد معارفی آیا میتوانی بصورت اورژانسی مشکل دخترم را حل کنی و ما در استان ……. هستیم دسترسی به دکتر مطمئن نداریم مدت دوساله دخترم را با قد ۱۵۰ و رنگ پوست سفید و سرد مزاج به عقد جوانی مومن با قد ۱۷۵ و رنگ پوست گندمیگون دراورده ام

استادم پسره دنیایی از گرمی و شهوت و مردمی است و برعکس دخترم دلمرده و گوشه گیر و نه انگار که از